Algemeene voorwaarden

Deelname

De evenementen georganiseerd door RUNNING NATION™ (People First Group) zijn voorbehouden voor bedrijven actief in de vertegenwoordigde sector (zie presentatie van de wedstrijd).

Alle deelnemers moeten zich inschrijven in een team van 3 personen en moeten een bewijsbare band hebben met het bedrijf dat ze vertegenwoordigen (werknemer, klant, leverancier, partner). De wedstrijdleider kan een team diskwalificeren voor of na de ceremonie indien een van de deelnemers van het team niet verbonden is met het bedrijf waarvoor ze lopen. De deelname aan de wedstrijd is enkel toegestaan aan teams die het volledige inschrijvingsgeld hebben betaald.

Elke deelnemer moet 18 jaar of ouder zijn.

Iedereen dient aanwezig te zijn op de briefing voor de wedstrijd, die zal gehouden worden 15 minuten voor het vertrek en waarin essentiële instructies en informatie zullen worden gegeven door de organisatoren.

Het evenement verloopt in een geest van fair-play en vriendschap.

Er wordt eveneens bijzondere aandacht besteed aan respect voor de natuur en het milieu.

De deelname vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde en loopt op eigen verantwoordelijkeheid. De organisatie raadt aan om, in geval van twijfel, een arts te raadplegen voor een preventieve sportmedische keuring.

Inschrijving

De deelname is slechts geldig na betaling van het inschrijvingsgeld, dat moet worden betaald binnen de 3 dagen die volgen op de inschrijving, via het bijgevoegde formulier. Een automatische mail met de factuur en een uitnodiging tot betaling wordt verzonden naar de contactpersoon vermeld in het inschrijvingsformulier.

Alle inschrijvingen dienen te worden gedaan in teams van 3 met behulp van het daartoe bestemde wedstrijdformulier (beschikbaar op de pagina van het inschrijvingsformulier). De uiterste inschrijvingsdatum is over het algemeen 2 weken voor het evenement of eerder als het maximaal aantal deelnemers bereikt is.

De inschrijving van een team geeft aan 3 lopers toegang tot de wedstrijd, de ceremonie van de prijsuitreiking en het walking dinner.

Voor bijkomende deelname aan het walking dinner kunnen we per team niet meer dan één extra persoon accepteren. 

De inschrijving kan enkel via e-mail worden gewijzigd of geannuleerd, ten laatste 15 dagen voor het evenement, gratis. De naam van het team wordt 8 dagen voor het evenement gedrukt op het rugnummer en kan later dus niet meer gewijzigd worden.
 
Annulatie
 

Indien een team zijn inschrijving 15 dagen voor het evenement annuleert , zal 50% van het inschrijvingsgeld gefactureerd worden. Indien de registratie geannuleerd wordt 8 dagen voor het evenement of later, zal het totale bedrag gefactureerd en voldaan moeten worden.
De annulatie moet schriftelijk aan de organisatoren worden toegezonden.
De annulatie toegekomen na deze termijn zal geen enkel recht op terugbetaling geven.

Indien de betaling niet werd uitgevoerd ten laatste 8 dagen voor het evenement, is de inschrijving van rechtswege geannuleerd.

In geval van niet-deelname, wat ook de reden daarvan is, kan het team de terugbetaling van het inschrijvingsgeld niet opeisen.

De organisator kan niet worden verantwoordelijk gehouden in geval van gehele of gedeeltelijke annulatie van het evenement ten gevolge van heirkracht of uitzonderlijke omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zoals en zonder dat deze lijst beperkend zou zijn, overstroming, brand, storm, staking van het transport, een aanbeveling van het OKAD in geval van een terreurdreiging of een aanslag.

In dat geval wordt het bedrag betaald door de deelnemer, zoals bepaald in art 1, beschouwd als verworven door de organisator.

BIB (rugnummer) & Timing
 
Een omslag voor elk team, met daarin de BIB's (rugnummers), zal ter beschiking liggen op de Welcome Desk de dag van de wedstrijd. Veiligheidsspelden zullen eveneens worden voorzien. Elk team zal 3 BIB's ontvangen met een nummer gevolgd door de letters «A», «B» of «C».  Elke BIB moet stevig worden vastgemaakt (met de bijgeleverde veiligheidsspelden) en moet de hele duur van de wedstrijd zichtbaar blijven. Als de BIB niet zichtbaar is / of de chip verwijderd werd bij een van de lopers voor de aankomst van alle teamgenoten, dan kan het team gediskwalificeerd worden. Een chip werd bevestigd aan de achterkant van één of elke BIB. Deze mag in geen enkel geval verwijderd worden. De wedstrijdtijd zal geregistreerd worden elke keer dat de lijn wordt overschreden (3 km) en de totale wedstrijdtijd van het team wordt gemeten op het moment van aankomst van de laatste loper. Volg na de wedstrijd de instructies die worden gegeven voor het terugbezorgen van de BIB's. Het rugnummer moet gedragen worden tijdens de hele duur van de wedstrijd. In geval van gebruik van herbruikbare chips moeten de deelnemers hun chip (aan de achterkant van het rugnummer) aan de organisatoren teruggeven aan het einde van de wedstrijd. Indien dit niet wordt gedaan zal een bedrag van 15 euro worden gefactureerd. Wanneer het een chip betreft in de vorm van een zelfklevende strip aan de achterkant van het rugnummer, mag deze bewaard worden door de deelnemers.

Verantwoordelijkheid

Inschrijving op een activiteit georganiseerd door RUNNING NATION™ betekent, door het eenvoudige verzenden van de inschrijvingsmail :

a)    Dat de ondertekenaar van de inschrijvingsmail en de personen voor wiens rekening hij handelt, afstand doen van elk beroep ten aanzien van RUNNING NATION™

b)    Dat de ondertekenaar en de personen voor wiens rekening hij handelt RUNNING NATION™ vrijwaren van gelijk welke vordering vanwege derden met betrekking tot het georganiseerde evenement.

RUNNING NATION™ wijst elke verantwoordelijkheid af voor gelijk welke schade (lichamelijke of materiële schade, direct of indirect) die een persoon zou oplopen door deel te nemen aan de betreffende activiteit.

Uurrooster
 

Zie de pagina Inforun  van het evenement voor verdere informatie.

Het uurrooster wordt gegeven als indicatie en kan onderhevig zijn aan wijzigingen.

 
Localisatie

Zie de pagina  Inforun  van het evenement voor verdere informatie.


Wedstrijdformule

Deze wedstrijd moet gelopen worden door een team van drie. Loper “A” begint alleen voor de eerste ronde. Aan de startlijn aangekomen begint hij aan een tweede ronde in gezelschap van loper "B" die wacht op de lijn in de "aflossings"zone. De twee lopers leggen een volledige ronde af. Bij de volgende passage aan de lijn voegt loper “C” zich bij hen en de drie teamleden lopen de laatste ronde samen. Loper “A” heeft 9 km afgelegd, loper “B” 6 km en loper “C” 3 km. Tijdens de tweede en de derde ronde moeten de lopers van eenzelfde team samen blijven en de finish overschrijden met een toegelaten tussenruimte van max. 5m.

 
Prijsuitreiking
 

De teams zijn onderverdeeld in 3 categorieën : gemengd (2 vrouwen /1 man– 2 mannen/1 vrouw), vrouw (3 vrouwen) en man (3 mannen). Een prijs zal worden uitgereikt aan de drie eerste teams van elke categorie.


Walking Dinner

Alle ingeschreven deelnemers die een armband dragen mogen deelnemen aan het Walking Dinner dat bestaat uit voorgerechten, een gevariëerd buffet, nagerechten en koffie. Een selectie van dranken (wijn en frisdranken) zal gratis worden geserveerd tijdens het Walking Dinner.

Water

Er wordt drinkwater voorzien in de vertrek- en aankomstzone.

Kleedkamer en bijbehoren

Kleedkamers, douches en toiletten zijn geopend tussen 16u00 en 21u00. Volg de richtlijnen voor de mannen, vde rouwen en / of de partners.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of diefstal van persoonlijke goederen van de deelnemer.

Alle persoonlijke informatie over deelnemers is bestemd voor intern gebruik door de organisatie.

Publicatierechten voor foto's en filmpjes

Door deel te nemen aan het evenement verklaren de teams ermee akkoord te gaan dat hun foto's worden gepubliceerd op de site en eventueel gebruikt worden voor promotiedoeleinden door PEOPLE FIRST of door RUNNING NATION™, zonder enige vergoeding hiervoor op te eisen.

VIP toegang voor de partners 

De partners van de evenementen van RUNNING NATION™ zullen van enkele voorrechten kunnen genieten, afhankelijk van hun rang zoals:  • VIP parkeerplaatsen in de nabijheid van het dorp (de partners diamant, goud, of zilver moeten hun wagen inschrijven) • De ceremonie van de prijsuitreiking  • Voorrang bij de aankoop van bijkomende diners • Namen op de officiële foto's 

RESULTS 2018 PICTURES

Tip of the Day

"When training, always follow The Golden Rules… Progression, Regularity, Stress & Recovery, Diversity, and Listen to your body".

Partners


Video